Siden Indeholder billeder fra 4 ophold i Nepal,

fra januar 2012 til januar 2014. Billedsamlingen

er på over 20.000 billeder.

Billederne er fra Kathmandu, Pathan, Batahbur,

Jomson og Tharu landsbyerne Gothauli og Simera

Billederne kan købes i exclusivt print på lærred i

mange forskellige størrelser. Det er også muligt

at købe billederne som digitale filer.

Jeg er interesseret i at udstille billederne, og du

er derfor velkommen til at kontakte mig for at lave

en aftale.

TharuKvinde

© John Ehbrecht